• F5 – 16Mbps
 • 210.000đ/th
 • Phí hòa mạng: 300.000đ
 • Tốc độ: 16Mbps
 • Miễn phí: WIFI 4 cổng
 • Trả trước Miễn phí hòa mạng 100%
 • Trả trước 6th tặng 01 tháng cước
 • Trả trước 12th tặng 02 tháng cước
 • F4 – 22Mbps
 • 240.000đ/th
 • Phí hòa mạng: 200.000đ
 • Tốc độ: 22Mbps
 • Miễn phí: WIFI 4 cổng
 • Trả trước Miễn phí hòa mạng 100%
 • Trả trước 6th tặng 01 tháng cước
 • Trả trước 12th tặng 02 tháng cước
 • F3 – 27Mbps
 • 270.000đ/th
 • Phí hòa mạng: 200.000đ
 • Tốc độ: 27Mbps
 • Miễn phí: WIFI 4 cổng
 • Trả trước Miễn phí hòa mạng 100%
 • Trả trước 6th tặng 01 tháng cước
 • Trả trước 12th tặng 02 tháng cước
 • F2- 32Mbps
 • 330.000đ/th
 • Phí hòa mạng: 100.000đ
 • Tốc độ: 32Mbps
 • Miễn phí: WIFI 4 cổng
 • Trả trước Miễn phí 100%
 • VOD HD
 • 100.000đ/th
 • Phí hòa mạng: MIỄN PHÍ
 • Phí thiết bị HD Box: 600.000đ
 • Số kênh: 150 kênh
 • Trả trước 16Th: Miễn phí 100%
 • Premium HD
 • 140.000đ/th
 • Phí hòa mạng: MIỄN PHÍ
 • Phí thiết bị HD Box: 600.000đ
 • Trả trước 12th cước tặng 02th
 • Trả trước 13th cước tặng HD Box
 • Business- 45Mbps
 • 800.000đ/th
 • Đẳng cấp FTTH
 • Tốc độ đường truyền: 45Mbps
 • Phí hòa mạng: 500.000đ
 • Thời gian áp dụng: 24 Tháng
 • Trang bị miễn phí modem wifi
 • Tặng miễn phí 01 IP tĩnh
 • Fiber Silver- 60Mbps
 • 2000.000đ/th
 • Đẳng cấp FTTH
 • Tốc độ đường truyền: 60Mbps
 • Phí hòa mạng: 500.000đ
 • Thời gian áp dụng: 24 Tháng
 • Trang bị miễn phí modem wifi
 • Tặng miễn phí 01 IP tĩnh